.CHOOSE YOUR STYLE

מנגלים מאבן

כיום ניתן לרכוש מנגלים עשויים אבן, שהם איכותיים ומקצועיים, ואף לרכוש מנגלים כאלו שמיוצרים בחו"ל - באיטליה או בארצות אחרות. מדובר בגרילים כבדים וגדולים, שנותנים מענה לאנשים שנהנים מאוד מעשיית על האש מדי פעם בפעם. הגרילים האלו מגיעים בכמה גדלים, כך שניתן להתאימם לאופי השימוש המיועד של בני המשפחה.

התקשרו אלינו